.

memnuniyet anketleri

Kalite

  • görev, yetki ve sorumluluklar
  • Organizasyon Şeması
  • mevzuat
  • birim karneleri
  • birim öz değerlendirme raporu
  • memnuniyet anketleri
  • Kalite Komisyonu