.

Yönetim

Dekan
Prof. Serdar Tuna
Dekan V.
stuna@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 42 69
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kara
Dekan Yardımcısı
muratkara@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 37 07
Fakülte Sekreteri
Süleyman Yelen
Fakülte Sekreteri
syelen@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 37 05
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Durmuş Acar
Prof. Dr. Mehmet Karaca
Prof. Gökay Yıldız
Doç. Dr. Fatma Çalışandemir
Doç. Dr. Gökhan Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Karaca
Prof. Serdar Tuna - Dekan V.
Fakülte Kurulu
Prof. Serdar Tuna - Dekan V.
Prof. Dr. Durmuş Acar
Prof. Dr. Mehmet Karaca
Prof. Gökay Yıldız
Doç. Dr. Fatma Çalışandemir
Doç. Dr. Gökhan Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Karaca
Dr. Öğr. Üyesi Erol Çitci

Hakkımızda

  • genel bilgi
  • yönetim
  • idari personel