.

dersler

Zorunlu Dersler
KoduDersTUKAKTS
02GLT501Yaratıcı Proje Uygulamaları I4256
02GLT502
Yaratıcı Proje Uygulamaları II4256
02GLT500
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri3036
02GLT596
Seminer0006
02GLT598
Uzmanlık Alan Dersi8004
02GLT590
Danışmanlık0102
02GLT599
Tez Çalışması00024
Seçmeli Dersler
KoduDersTUKAKTS
02GLT503
Tasarımda Yaratıcı Düşünce3036
02GLT504
Görsel Algı ve İkna Becerileri3036
02GLT505
Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşımlar3036
02GLT506
Görsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar3036
02GLT507
Tasarımda Bilgi Mimarisi3036
02GLT508
Tasarımda Kavram Geliştirme3036
02GLT509
Tasarımda Semiyotik Yaklaşımlar3036
02GLT510
Yaratıcı Düşünce3036
02GLT511
Yazıyüzü Tasarımı I3036
02GLT512
Yazıyüzü Tasarımı II3036
02GLT513
Kinetik Tipografi3036
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 6:

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

lisansüstü

  • akademik kadro
  • programın amacı
  • öğrenci kabul koşulları
  • dersler
  • sanat dalları