Untitled Document
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi; Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarihinde aldığı kararla kurulmuştur.

Sanat eğitimi, çağdaş bir toplum yaratmanın ve kültürel gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Gelişmekte olan ülkemizin, her alanda olduğu gibi, sanat ve tasarım alanında da iyi yetişmiş, dünya ile rekabet edebilecek nitelikli iş gücüne ihtiyacı vardır. Tasarımın niteliği, günümüzde ürünün niteliğinin de yer yer önüne geçmiş görünmektedir.

Tasarım, ilgi alanı itibari ile son derece geniş bir alanı kapsar. Kültürel ve sosyo- ekonomik alanda, insan- çevre ilişkisinde, üretim ve tüketim, pazarlama ve yönetim alanlarında ihtiyaç duyulan bir kavramdır.

Tüm bu nedenlerle, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin, konuya geniş bir açıyla yaklaşan, birbirleri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan, farklı tasarım alanlarından oluşan birimlerle yapılanması planlanmaktadır.

Bu anlayışla oluşturulacak programlar hem yerel ve küresel pazarın gereksinimlerine yanıt verirken, hem de öğrencilerinin tasarım beceri ve anlayışını geliştirerek çalışma yaşamına hazırlayacaktır.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin, ülkenin ve özellikle Teke yöresi olarak adlandırılan bölgenin kültür ve sanatını geliştirmek, kaybolmaya yüz tutmuş plastik değerlerini ortaya çıkartıp, geliştirerek tekrar kazandırmak gibi işlevlerinin yanı sıra, aynı zamanda gelişen bir ekonomik güç olan bölgeye, ürün tasarımından, tanıtımına kadar geniş bir yelpazede de katkı sunması amaçlanmaktadır.

 
DUYURULAR / ETKİNLİKLER