.

genel bilgi

Sanat ve tasarım alanlarında iyi yetişmiş ve küreselleşmiş dünyada rekabet edebilecek nitelikte tasarımcılar mezun etmeyi hedefleyen Sanat ve Tasarım Fakültesi 14 Mart 2016 tarih ve 2016/8700 sayılı kararname ile kabul edilerek 8  Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte resmi olarak kurulmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan fakültemizin bünyesinde 1 profesör ve 3 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. 4 yıllık eğitim süresi dahilinde eğitim veren okulumuz yeni kurulmuş olmasından dolayı henüz mezun verememiştir.


Fakültemiz, sanat, tasarım, iletişim ve teknolojinin birlikteliğini ön plana koyan; kalite odaklı bir eğitimle, 21. yüzyılın farklı gereksinim ve olanaklarını, sektörel talepler doğrultusunda değerlendirebilen; akılcı, yaratıcı, estetik bakış açısı gelişmiş, sanatsal ve bilimsel yetkinliğe sahip; araştıran ve sorgulayan, ekip çalışmasına yatkın ve etkili iletişim kurabilen, global düşünüp kültürel değerlerine bağlı olan, mesleki donanımı ve alanıyla ilgili özgüveni tam bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.


Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak sanat, tasarım ve iletişim alanlarında kuram ve uygulamanın birlikteliğinden doğan kalite odaklı eğitim ve dünya standartlarında akademik çalışmalar yürüten bir fakülte olmak vizyonunu benimsemekteyiz.       


   
  

 


hakkımızda

  • genel bilgi
  • yönetim
  • idari personel