.

genel bilgi

Sanat ve tasarım alanlarında iyi yetişmiş ve küreselleşmiş dünyada rekabet edebilecek nitelikte tasarımcılar mezun etmeyi hedefleyen Sanat ve Tasarım Fakültesi 14 Mart 2016 tarih ve 2016/8700 sayılı kararname ile kabul edilerek 8 Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte resmi olarak kurulmuş ve Prof. Dr. Serdar TUNA Kurucu Dekan olarak atanmıştır. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan fakültemizin bünyesinde 1 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültemiz 2022 yılının bahar dönemi itibariyle ilk mezunlarını verecek olup, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nda eğitim-öğretim imkânı da sunmaya başlamıştır.

Fakültemiz, sanat, tasarım, iletişim ve teknolojinin birlikteliğini ön plana koyan; kalite odaklı bir eğitimle, 21. yüzyılın farklı gereksinim ve olanaklarını, sektörel talepler doğrultusunda değerlendirebilen; akılcı, yaratıcı, estetik bakış açısı gelişmiş, sanatsal ve bilimsel yetkinliğe sahip; araştıran ve sorgulayan, ekip çalışmasına yatkın ve etkili iletişim kurabilen, global düşünüp kültürel değerlerine bağlı olan, mesleki donanımı ve alanıyla ilgili özgüveni tam bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Bu misyon doğrultusunda açılan Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon ile Dijital Oyun Tasarımı bölümleriyle küresel çapta istihdam olabilecek profesyoneller yetiştirme amacındadır.

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki bölümlerin eğitim müfredatları tasarım ve iletişim kuramlarının güncel uygulama ve teknikler ile harmanlandığı bir akademik anlayışı benimsemektedir.
hakkımızda

  • genel bilgi
  • yönetim
  • idari personel