.

genel bilgi

 Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2016 tarihinde aldığı kararla kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi, gelişmekte olan ülkemizin her alanda olduğu gibi sanat ve tasarım alanlarında da iyi yetişmiş ve küreselleşmiş dünyada rekabet edebilecek nitelikte tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizde yetiştirilen sanatçı/tasarımcılar ile endüstri, kültür, bilim ve sanat gibi alanlarda sürekli olarak değişen ve gelişen koşullara, yerel ve küresel pazarın gereksinimlerine yanıt verileceği düşünülmektedir.

Özellikle Teke yöresi olarak adlandırılan bölgenin kültür ve sanatını geliştirmek, kaybolmaya yüz tutmuş plastik değerlerini ortaya çıkartıp geliştirerek tekrar kazandırmak gibi işlevlerinin yanı sıra, aynı zamanda gelişen bir ekonomik güç olan bölgenin sanayi, tarım ve turizm gibi başlıca endüstrilerine geniş bir yelpazede katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan programlarda yetiştirilen nitelikli öğrencilerin yenilikçi bir bakış açısıyla estetik anlayışları geliştirilerek çalışma ortamına hazırlanacaktır.

      


Hakkımızda

  • genel bilgi
  • yönetim
  • idari personel