.

Birim Öz Değerlendirme Raporu

Kalite

 • Kalite Politikamız
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Kurul Koordinatörlükler ve Komisyonlar
 • Kalite Formları
 • Planlar ve Raporlar
 • Akademik Danışmanlar
 • memnuniyet anketleri
 • bağlantılar
 • üniversite kalite bilgi yönetim sistemi
 • Mezunlarla İlişkiler