.

Kalite

 • görev, yetki ve sorumluluklar
 • bağlantılar
 • kalite politikamız
 • Makü kalite yönergesi
 • organizasyon şeması
 • mevzuat
 • birim karneleri
 • birim öz değerlendirme raporu
 • memnuniyet anketleri
 • Akademik Danışmanlar
 • Kalite Komisyonu
 • üniversite kalite bilgi yönetim sistemi